czwartek, 26 sierpnia 2010

Watykańska lista filmów

Ostatnio wpadła mi w ręce tzw. filmowa lista watykańska. Nie jest ona nowa, wcześniej już o niej słyszałem, jednak dopiero od niedawna znam jej pełną zawartość. Dlatego moja lista, którą ułożyłem półtora roku temu nie była inspirowana tym swoistym "anty-indeksem".
W 1995 roku z okazji setnych urodzin kina  Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu ogłosiła listę 45 filmów fabularnych, które zdaniem komisji zawierają szczególne wartości religijne, moralne i artystyczne. Listę watykańską podzielono na takowe trzy kategorie.

Osobiście znam około 1/3 umieszczonych na liście dzieł i zgadzam się z wyróżnieniem ich. Z jednym wyjątkiem: zamiast "Andrieja Rublowa" Tarkowskiego w kategorii "Filmy o szczególnych walorach religijnych" umieściłbym tego samego reżysera film "Stalker", którego w ogóle na liście watykańskiej nie ma. Samo rozmieszczenie wybranych filmów w pomienionych kategoriach wydaje się lekko na siłę np. "Siódma pieczęć" Bergmana znajdująca się w kategorii "moralnej" również podpada jako film religijny.

Autorzy listy zastrzegli jej subiektywność, ale trzeba przyznać, że jest to interesujący przegląd wybitnego filmu euro-amerykańskiego, który to "anty-index" pokazuje, że jest co oglądać. Życzę więc Szanownym Czytelnikom (i sobie) miłego oglądania.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_Watykańska_45_filmów